Video Naruto Amv Naruto Vs Pain

komik:
http://www.hilman.web.id/posting/blog/432/naruto-434-naruto-vs-pain-nagato-shinra-tensei-dan-banso-tenin-memang-dahsyat.html

video:
http://www.hilman.web.id/posting/blog/767/video-naruto-vs-pain-fans-video.html

Comments